Wat kunnen wij als Genkenaren doen om eenzaamheid in onze stad aan te pakken, zowel tijdens als na corona?

In de wijken meer bij de ouderen gaan peilen wat de noodzaken zijn

Omschrijf jouw idee

Nog veel te veel ouderen in de wijken en in de stad worden niet bereikt en zitten in eenzaamheid achter het raam, hier moet meer op ingewerkt worden door meer de wijkdiensten en straathoekwerkers te betrekken.