Proces

De coronapandemie heeft een enorme impact op ons leven. En dit op alle gebieden: gaande van toerisme, ouderenzorg, scholen,evenementen, sport en cultuur, etc. Om enerzijds een grondig zicht te krijgen op de uitdagingen die corona met zich meebrengt in Genk, maar ook om er anderzijds een antwoord op te formuleren, werd een proces opgestart dat loopt over verschillende fasen:

Online bevraging

De eerste fase is de burgerbevraging 'de Corona-Impact Monitor Lokale Besturen'. Deze online bevraging, ontwikkeld door Universiteit Hasselt en De Betrokken Partij, meet de impact van de pandemie op de Genkenaren. Tussen 10 oktober en 10 november 2020, vulden maar liefst 1349 Genkenaren de bevragining in.

Uit de resultaten van deze bevragingen kwamen enkele uitdagingen naar boven, waarvan we de twee belangrijkste meenemen naar de volgende fase.

Prikbord

In deze tweede fase vragen we alle Genkenaren om na te denken over twee thema's en hier ideeën rond in te dienen.

  • Het eerste thema haakt in op de vraag van Genkenaren (46%) om meer in te zetten op het aanpakken van eenzaamheid en sociaal isolement.
  • De stad Genk doet al wat rond het aanpakken van eenzaamheid en sociaal isolement, dat kan je hier lezen.
  • Het tweede thema sluit aan op de roep naar meer ondersteuning van de lokale economie zoals horeca, kleinhandel en lokale bedrijven (45%). Ook rond het ondersteunen van de lokale economie, ondernam de Stad al heel wat: dit lees je hier.

Als je zelf nog een goed idee hebt, dien het hier zeker in!

Dialoog

Op basis van de input die op dit prikbord wordt ingediend rond de twee thema's, worden in februari 2021 lokale online dialoogsessies opgezet die dieper ingaan op de  ideeën en acties die door de Genkse burgers gelanceerd werden. Deze dialoogsessies worden georganiseerd met experten van de relevante stadsdiensten. Iedereen die geregistreerd is op dit platform of deelnam aan de bevraging, wordt hiervoor uitgenodigd.


Wil je nu al graag je deelname aanmelden, stuur dan een mailtje naar katrien.dreessen@genk.be.