Samen eenzaamheid aanpakken

Uit de resultaten van de Corona Impact Monitor blijkt dat een groot aandeel van de Genkenaren (46%) vraagt naar acties rond het aanpakken van eenzaamheid en sociaal isolement van de Genkse burgers. Hieronder lijsten we enkele van de initiatieven op die door de stad Genk werden genomen.

Huisbezoekenproject 'Hoe gaat het?'

In de vorige lockdown werd gestart met het huisbezoekenproject 'Hoe gaat het?'. Een team van medewerkers uit de sociale diensten trokken samen met een aantal wijkpartners de wijken in om mensen op te zoeken. Via een kort gesprekje peilde de stadsmedewerker hoe het ging, of er een hulpvraag was naar aanleiding van corona, of er misschien problemen waren, etc.  Zo bood de stad een luisterend oor, correcte informatie en doorverwijzing voor wie dat nodig had. Een brochure met basisinformatie over wat mag, de bereikbaarheid van de stad of waar je terecht kon met hulpvragen of problemen, werd aangeboden in vijf talen (in de eerste plaats in het Nederlands, en voor wie dat nodig had in het Engels, Italiaans, Frans, Turks of Arabisch).

Eerder deed de stad een soortgelijke actie naar 60-plussers: ze ontvingen allemaal een extra brochure en de dienstencentra hielden op hun beurt telefonisch contact met hun bezoekers.

Genk belt

Binnen Genk belt worden alle Genkse 75-plussers opgebeld door stadspersoneel om hen een hart onder de riem te steken en ondersteuning te bieden waar nodig. Mensen die nood hebben aan regelmatig telefonisch contact of gezelschap zoeken om samen te gaan wandelen, worden in contact gebracht met de vrijwilligers van Genk helpt en verbindt.

 

Genk Helpt en Verbindt

Genk Helpt en Verbindt is een platform dat vrijwilligers matcht met hulprvragen van Genkse burgers. Een belangrijke focus in deze tweede golf ligt op de bestrijding van eenzaamheid. Zeker tijdens deze donkere winterdagen zinkt de moed weleens in de schoenen, zeker bij wie altijd alleen is. Die eenzaamheid bestrijden we samen, door telefonisch contact te houden, te videobellen, een wandeling in de wijk te maken of een brief te schrijven naar wie daar nood aan heeft.
Wil je graag je steentje bijdragen, geef je dan op als vrijwilliger.

Surf voor alle informatie naar www.genkhelpt.be of bel naar 089 65 36 00.

 

Heb je nog andere ideeën om eenzaamheid en sociaal isolement aan te pakken, post je idee dan hier!